Douglas Milne – Nauticat 33 – Oban to Lanzarote.

Route:Oban to Lanzarote
Type:Nauticat 33