J–DartmouthtoBarmouth

Route:Dartmouth to Barmouth
Type:J109