Route:Preveza to Southampton
Type:Hallberg Rassy 39