Route:Hamble to Vilamoura
Type:Bavaria Nautitech N40